A RESULT ORIENTED COACH

Tôi thực sự yêu thích công việc mình đang làm và tin rằng nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á

Tôi là một Nhà huấn luyện được chứng nhận bởi ActionCOACH, thương hiệu Số 1 thế giới về huấn luyện doanh nghiệp.

Là một Nhà huấn luyện, tôi sẽ làm việc với bạn, là một chủ doanh nghiệp trên các lĩnh vực chính: Bán hàng; Tiếp thị và quảng cáo; Xây dựng đội ngũ và tuyển dụng; Xây dựng hệ thống; Dịch vụ khách hàng;Tài chính và chính bạn - người chủ doanh nghiệp.

Tôi ở đây để giúp bạn thay đổi. Chúng ta sẽ làm việc với nhau để xác định lại ước mơ và tầm nhìn của bạn, và sau đó chúng ta sẽ đưa các chiến lược, và chiến thuật để giúp bạn đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

Liên hệ ngay với tôi, để xem chúng ta có thể làm việc với nhau như thế nào, và tôi, cũng như ActionCOACH sẽ giúp gì được cho bạn. Bạn có thể đặt lịch huấn luyện MIỄN PHÍ với tôi tại https://calendly.com/vothailam/60mins